Degut al tancament de les escoles amb motiu de la pandèmia del COVID-19 molts infants i adolescents amb beques menjador s'han vist afectats en l'accés al menjar més important del dia. L'Observatori Minotauro col·labora en el repartiment de targes menjador a les famílies en les diferents escoles de la ciutat de Barcelona.


Qué es el bullying

Raúl Mena, psicopedagogo y especialista en violencia contra menores, expone los cuatro indicadores que pueden ayudar a detectar una situación de bullying. El acoso escolar es una forma de violencia que afecta a uno de cada diez menores en nuestro país y debe ser abordado con urgencia con medidas que ayuden a su prevención, detección e intervención.